12 & 13 april

Emelie "Empo" Enlund (SWE) We Love Holocene IV

Emelie "Empo" Enlund från kollektivet JUCK är tillbaka på Dansens Hus! Nu med en egen interaktiv föreställning om människans relation till klimatkrisen.


Biljetter & info

Spelas med publiken sittande upp på stora scenens golv.

Ombuds­biljetter


We Love Holocene är ett performanceprojekt skapat av dansaren och koreografen Emelie Enlund. Med element från streetdance, filosofi och historia har projektet sökt efter en idévärld som kan ge oss nya vägar framåt – mot inre och yttre hållbarhet.

Föreställningen blir en existentiell resa som utspelar sig i dåtiden, nutiden och framtiden. Här möts hopp, drömmar, ekologisk kollaps och ett förslag om att lägga den egna kapitalistiska identiteten åt sidan för en stund och möjligen upptäcka vad som finns kvar. En riktigt bad, goody bag att ta med sig hem i vårnatten.

Publiken kommer röra sig genom scenrummet  under föreställningens gång. Välkommen med på en spännande och poetisk resa!