20 feb kl 19.00 på Dansens Hus Lilla scen

Föreställning: ”Blue Java” av Sindri Runudde och Tanja Andersson/ Periferi Produktion

Hur låter en rörelse? Var börjar och slutar beröring?


Blue Java av och med Sindri Runudde och Tanja Andersson är en duett som breder ut sig på en 2 X 3 meter stor plattform. Det är sex stycken kontaktmikrofoner monterade under glaset, som panorerar ljudet som sker på golvet. Här upphävs den traditionella sinneshierarkin och det visuella behöver inte längre vara avgörande. Två kroppar möts i utforskandet av taktilitet och hörande.

Förutom ett dansverk är detta också ett metodutvecklingsprojekt och en förlängning av det interaktiva konstverket Blå Kongo där besökare kan uppleva både sig själva och sin omgivning. När det visuella inte längre dominerar, hur upplever vi och tar till oss dans?

Koreografisk handledning: Anna Pehrsson

Bild på Sindri Runudde

Bild på Sindri Runudde

Sindri Runudde är koreograf och dansare som har utbildning i både dans och cirkus på DOCH Dans och Cirkushögskolan. På konferensen visar han också verket Blue Java (2017) som han skapat tillsammans med Tanja Andersson. 2015 skapade han installationen Blå kongo som bland annat presenterats på utställningen ”Kännbart”, som visats på konsthallar runt om i Sverige. Runudde har dansat med Skånes Dansteater i föreställningarna “Spectrum” (2017) och ”M&M&M”(2015). Han har även arbetat med Stina Nyberg i verket “Shapes of States”(2016) och med Carl Olof Berg i ”The Manchild Research Project” (2015) som en del av projektet exChange Moçambique- Sweden.

Tanja Andersson är utbildad inom dans i Finland, New York och Piteå samt inom ljud och musikproduktion. Hon arbetar tvärkonstnärligt och interdisciplinärt med improvisatoriska verktyg samt att bryta upp med hierarkier är tongivande i hennes arbete. Tillsammans utgör hon och Runudde duon nystartade Periferi Produktion som fysiskt utgår från somatiska praktiker och ett ”re-claimande” av dans utifrån perifera perspektiv, normkreativt.