Barn & Unga

 

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR

Dansens Hus erbjuder ungdomar i Stockholm att se dansföreställningar på dagtid till  rabatterat pris i samarbete med Stockholms stad och län. För att få tillgång till subventionerade biljetter köper skolan från och med 2014 sina kulturaktiviteter på webbplatsen Kulan och inte hos Dansens Hus. Frågor om föreställningen, tillgänglighet och liknande sker som vanligt hos oss på Dansens Hus men inte själva köpet.

För att boka biljetter till skolföreställningar och få en så kallad ”Kulanpremie”, det vill säga en subvention om 50 kr/biljett för elever i Stockholm stad boka, vänligen boka via
Kulans webbplats