exChange Perspectives 2015

Symposiet exChange Perspectives arrangerades 27 & 28 mars 2015 och var en del av det konstnärliga utbytesprojektet exChange Moçambique–Sweden där koreografer och dansare från båda länderna arbetar med ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi. 

Samarbetet ska mynna ut i två föreställningar hösten 2015, där koreografen Panaibra Gabriel Canda presenterar ett verk och en svensk/europeisk koreograf presenterar ett annat. Initiativet kommer att genomföras i både Sverige och Moçambique under 2015. De deltagande organisationerna kommer även att utveckla långsiktiga strategier för tillgänglighet på sina respektive institutioner.

Projektet drivs av Dansens Hus i Stockholm och DOCH Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola, i samarbete med CulturArte i Maputo och Skånes Dansteater, och genomförs med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Svenska Institutet.

Projektledare exChange Perspectives: Katja Seitajoki
Projektkoordinator: Elin Hartonen
Marknadsföring: Sandra Lenholm, Mariella Kucer
Konsult: Rebecca Vinthagen på Settings
Formgivning: Spektra Design
Tack till Tanja Mangalanayagam

exchange_2