Introduktion:
Sapiens-en kort historik över mänskligheten

ad