Vi kräver ett starkare skydd
för kulturen i grundlagen

ad