Eftersnack med Nicole Neidert och Linda Adami

Efter föreställningen av Call of the Void den 12 maj så följer ett eftersnack mellan koreograf Nicole Neidert och Linda Adami.

Linda Adami

Linda Adami arbetar i flertalet sammanhang inom dans och koreografifältet, nationellt och internationellt som dansare, lärare i improvisation och interpretation, konstnärlig rådgivare och projektledare. Som dansare och performer har hon arbetat inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art. Linda är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolans linje för samtida dans och Stockholm Konstnärliga Högskola vid masterprogrammet i Nya Performativa Praktiker.

ad