Melo om arbetet med Tillhet

Livekonstkollektivet MELO om arbetet med Tillhet:

Med våra erfarenheter från det interaktiva verket Spåra som vi spelat för barn sedan 2012, och efter alla fantastiska möten med barn och unga med funktionsvariationer, har vi velat skapa ett nytt verk för ungdomar och vuxna med olika funktionsförutsättningar. Vi vill nå ut till personer som vanligtvis inte nås av scenkonstverk – särskilt ovanligt är interaktiva verk framarbetade specifikt för, och med hjälp av, just dessa grupper. Vår önskan är att skapa ett verk där alla är delaktiga i en känsla av att detta är deras stund, på var och ens villkor. Ett verk av musik, rörelse och form som kan anpassas till publikens ålder och förutsättningar.

tillhet-rep-tyreso%cc%88-maj-2016_foto-meloVi har utgått från de erfarenheter och projekt vi gjort hittills, och tillsammans med referensgrupper med särskoleungdomar från bl.a. Kärrtorp och Tyresö experimenterat oss fram till ett nytt verk. Från 2014 har vi haft återkommande workshops, visningar och konserter. Tillsammans har vi utforskat sätt att närma sig rörelse, samspel, fysisk kontakt och nya situationer utifrån var och ens förutsättningar och kognitiva förmågor. Det är dessa erfarenheter som ligger till grund för arbetet med Tillhet.

För personer med svåra flerfunktionsvariationer fokuserar vi till exempel på sensoriska och fysiska utmaningar medan det för personer med autismspektrumstörning kan vara utmanande med samarbete och att förhålla sig till andra. Överlag är det avgörande att utarbeta former och material som hjälper publiken att behålla fokus genom en känsla av förundrad nyfikenhet. Musiken – live så väl som inspelad – är bärande i allt detta arbete då det skapar atmosfärer och stämningar, skapar koncentration och lust.

tillhet-uterep-maj-2016_foto-meloVi har även fördjupat våra kunskaper genom att gå en kurs hos organisationen Speciella, (som gör utbildning, handledning och föreläsningar kring barn med autism), föreläsningar av Bo Heilskov (psykolog som jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder) samt Specialpedagogik kring ADHD/Autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Stockholm Universitet.

Titeln Tillhet är ett påhittat ord som bjuder in till olika associationer och tolkningar. I våra samtal har vi talat mycket om att befinna sig ”i relation till”; ett tillstånd, en riktning, ett samspel. Resonemangen bottnar i vår erfarenhet av att det i denna typ av konstnärligt arbete är oerhört viktigt hur vi som scenkonstnärer förhåller oss i stunden och rummet till den deltagande publiken, liksom hur de förhåller sig varandra – lika viktigt som arbetet med dansmaterial, musik, scenrum och ljus.

Dansens Hus driver sedan 2015 projektet ‘Exchanging Perspectives’ – som ställer frågor och diskuterar vem/vilka kroppar som får synas på scen och för vem vi skapar scenkonst – och har bjudit in MELO till ett samarbete inom ramen för detta.