2013 startade Kungliga Baletten projektet Royal Collective, ett initiativ för att ge utrymme för kompaniets dansare att skapa nytt, undersöka idéer och gå djupare in i den koreografiska processen.

I mitten av maj presenteras fem utvalda verk där det koreografiska språket spänner från klassisk balett och modernt rörelsespråk till performativa praktiker och processrelaterad scenkonst.

Programme