15-16 feb 2019

Rachel Tess (SWE) Any number of sunsets…

Välkommen till den sista solnedgången du någonsin kommer att se. Lysande, psykedelisk, hallucinatorisk, banal, klichéartad och förorenad. Den är allt, och inget, av det du förväntade dig att den skulle vara.


Biljetter & info

Spelas på: Lilla scenen
Föreställningslängd: 100 min


Du vet varför du är här men du vet inte hur det kommer att vara att gå härifrån. Vi bjuder in dig till spänningen av dina egna förväntningar på den alldeles nära, kommande och avlägsna framtiden. Vi kan inte förutspå framtiden men vi kan leka med den.

Vi bestämmer parametrarna för solnedgångens sista uppenbarelse. Den är ogripbar i sin längd – oförstörbar, tjock och ogenomskinlig – gäll i sin intensiva klarhet. Ljus i skiftande färger påbörjar en långsam rörelse uppifrån och ner; så långsamt att rörelsen blir nästintill omärkbar.

Solnedgången skiftar förutsägbart från gul till orange till röd och alla nyanser däremellan.
Du har sett det förut. Du tror att vi kanske lurar dig.
Du tänker – det här kan inte vara den sista solnedgången.

Publiken är spridd över dansgolvet. Din plats i rummet är förutbestämd. Vi tror att du vill få den bästa utsikten från början till slut.

Du är här med antagandet om att det kommer att bli spektakulärt. Vi lovar dig spektakulärt, som i cineastiskt hårresande och stort, dränkt i romans och nostalgi.