Hela säsongens program

  • Konstverket Blå Kongo. 
Foto: Per Torgnér (Örebro läns museum)

22 februari–22 april

Utställning
Blå Kongo

Hur låter en rörelse? Under två månader i vår kan uppleva Sindri Runuddes interaktiva konstverk Blå Kongo i Dansens Hus foajé.

Blå Kongo är ett interaktivt konstverk som bland annat presenterats på utställningen Kännbart, som visats på konsthallar runt om i Sverige. Konstverket består av en 2×3 meter stor plattform och på golvet finns sex stycken kontaktmikrofoner monterade som panorerar ljudet som uppstår när du rör vid det. Här upphävs den traditionella sinneshierarkin och det visuella behöver inte längre vara avgörande. Blå Kongo är en uppmaning till en ökad sensorisk stimulans i relation till vår kropp och dess rörelse i både vardagliga sammanhang och i sceniska framställningar.

Under utställningsperioden för Blå Kongo finns möjligheten att också komma och uppleva verket tillsammans med dansaren Tanja Andersson, innan och efter följande föreställningar:
Jan Martens Sweat baby sweat 24–25 februari
Hofesh Shechter Barbarians 10–11 mars
Skånes dansteater Spectrum 20–21 april.

Sindri Runudde i

Sindri Runudde i "Blue Java"

Sindri Runudde är utbildad inom cirkus och dans både i Sverige och utomlands. Han arbetar som frilansande artist/konstnär och samarbetar ofta med andra konstnärer. I gränslandet mellan dessa olika praktiker uppstår nya möjligheter som kan ta sig olika uttryck. Med verket Blå Kongo motarbetar Sindri funktionsnormer och vill skapa utrymmen för nya sätt att tänka och uppleva.

I vår kan du även se Sindri Runudde som dansare i Skånes dansteaters föreställning Spectrum.

Fri entré.
Konstverket finns i vår foajé under perioden 22 februari–22 april och kan besökas i samband med föreställningar.

Syntolkning 20 april

Utställningen syntolkas

Hela säsongens program