8-9 maj 2019

REBECCA & KEVIN Contemplation

Båda är välkända dansare i den svenska hiphop-världen. Nu ska Rebecca Livaniou och Kevin Wedin för första gången ta steget fullt ut och göra en helt egen föreställning som de själva beskriver som: ”En historia om två individers strävan att finna nyckeln till livets oförutsägbara flöde.”


Biljetter & info


”Contemplation” är Rebecca Livanious och Kevin Wedins första helaftonsföreställning för scenen. Båda är välkända dansare i den svenska hiphop-världen. De har rest världen runt för att delta i battles och olika produktioner. Du kan också ha sett dem i föreställningar under tidigare års Urban Connectionfestivaler, såsom Linnea Sonka och Tove Rådmarks ”Unvolution” där båda dansade.

Nu ska de för första gången ta steget fullt ut och göra en helt egen föreställning som de själva beskriver som: ”En historia om två individers strävan att finna nyckeln till livets oförutsägbara flöde.”

I föreställningen Contemplation har Rebecca och Kevin haft sina egna livserfarenheter kring samhällets normer och strukturer som utgångspunkt. Hur påverkar detta den egna självbilden och andras bilder av mig och av olika folkgrupperingar. Det handlar om samhörighet, gemenskap, fördomar; att följa intuitionen.

”Kärlek är okontrollerad, när vi tar kontroll av den, så förstör det oss. När vi försöker fängsla den, förslavar den oss. När vi försöker förstå den, lämnar den oss med en känsla av uppgivenhet och förvirring.”
(Paulo Coelho, 2014, ”By the river Piedra I sat down and wept”)