14-15 okt

Edda Manga/Sven-Olov Wallenstein En kväll om makt, disciplin och maskulinitet

Välkommen till en helkväll på LO-borgen med koreografiska nedslag från dansföreställningen Jean och samtal mellan koreografen Jeanette Langert och två av Sveriges främsta teoretiker Edda Manga den 14 oktober och Sven-Olov Wallenstein den 15 oktober.


Biljetter & info


Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass i August Strindbergs Fröken Julie. Edda Manga är forskare i idéhistoria, redaktör för tidningen Feministiskt perspektiv och en av grundarna till Clandestino institut. Hennes forskning rör sig i intersektionen mellan kolonial historia, postkoloniala maktstrukturer och modern politisk filosofi. Hon skriver för närvarande om postkolonial rasism utifrån Michel Foucaults teori om biopolitik.

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hans forskningsområden är estetisk teori med betoning på bildkonst och arkitektur inom modernismen, tysk idealism, fenomenologi, kritisk teori och moderna filosofier om begär, makt och subjektivitet. Han har publicerat ett flertal böcker och är sedan 2001 chefredaktör för Site.