10 feb kl 17.30 på Lilla scen

Tiina Rosenberg & Camilla Damkjaer ”En queer blick på William Shakespeares kärlekskomedier”


Biljetter & info

Föreläsningen är på Lilla scen
Längd: ca 1 tim


Innan föreställningen ”Golden Hours (As you like it) med belgiska kompaniet Rosas gör Tiina Rosenberg och Camilla Damkjaer en queer läsning av William Shakespeares kärlekskomedier som ” Som ni behagar ”. De samtalar om genus, sexualitet och könsöverskridanden i de förvirrande och förvillande intrigerna i Shakespeares pjäser. Välkommen!