19-20 okt 2018

Mette Ingvartsen (DEN) To come (extended)

Om lust och vardagens sexualisering.


Biljetter & info

Spelas på: Stora scen
Föreställningslängd: 60 min

Föreställningen rekommenderas från 15 år.


Hud, kroppsvätskor, bröst och bakdelar. De går inte att komma undan. I vår vardag möter vi alla en ständig ström av bilder på kroppar i sexualiserade positioner. De finns på reklampelare, i filmer, på internet, i tidningar och magasin. Hur vi beter oss i det offentliga rummet likväl som i det privata är högst influerat av dessa erotiska bilder, texter och ljud. Möjligheten att stänga av finns inte längre. Lusten har blivit ett ”måste” .
Frågan är om vi överhuvudtaget kan tänka och agera fritt ifråga om vår sexualitet?

Mette Ingvartsens koreografi dissekerar hur vi ser på njutning och lust.
”To come (extended)” är en föreställning som bokstavligt talat löser upp sexuella regler och konventioner. Dansarna smälter samman till en gemensam organism och koreografin leker med sexuella poser och orgasmiska uttryck.
”To come (extended)” är en utveckling av hennes verk ”To come” från 2005. Den är en del i hennes serie ”The Red Pieces” där hon undersöker temat lust, njutning, pornografi, sex och relationen mellan sexualitet och den offentliga sfären. I serien ingår de tidigare verken ”69 Positions”, ”21 pornographies” och ”7 Pleasures” som visades på Dansens Hus stora scen hösten 2016.


Intervju med Mette Ingvartsen (på franska)