exChange Perspectives

Hur kan vi utmana de normer som begränsar mångfald och variation på danscenen idag? Hur når vi bortom de attityder och beskrivningar som inkluderar vissa medan de särskiljer eller utesluter alla andra från scenen?

 Inom ramen för exChange Perspectives arrangerar vi aktiviteter för att möjliggöra ett kunskaps- och inspirationsutbyte kring frågor som rör danskonsten och våra kroppars olika form, färg samt funktion med fokus på inkludering och exkludering.

Bakgrund

Det normkritiska arbetet inom exChange Perspectives fick sin början 2015 då vi tillsammans med CulturArte i Moçambique arrangerade det konstnärliga utbytesprojektet exChange Moçambique–Sweden. Här arbetade koreografer och dansare från bägge länderna med ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi. Senare samma år arrangerades konferensen exChange Perspectives 2015 med föreläsningar, samtal, workshops och föreställningar om de rådande normer som präglar dansen i Sverige och internationellt.

exchange_2