Finansiering och samarbeten

Om riktlinjer kring finansiering av Dansens Hus.

FINANSIERING


Förutom medel från biljettintäkter uppbär Dansens Hus medel från Kulturdepartementet samt Stockholms stad för sin verksamheten.

För riktlinjer samt redovisningar vänligen kontakta Dansens Hus.

 

Nationella samarbeten


 

Dansnät Sverige är Sveriges enda nationella turnénätverk med fokus på den samtida dansen. Dansens Hus är en av de parter som grundade nätverket och idag ingår Dansnät Sveriges kansli i Dansens Hus organisation. Nätverket består idag av fjorton parter med olika verksamhetsformer, och når ut till drygt 30 scener i landet.

Dansens Hus representeras i organisationen Scensverige (tidigare Teaterunionen) genom att teaterchefen är invald som rådsmedlem och sitter i organisationens valnämnd. Varje år genomför organisationen ett showcase som heter Swedstage där svensk scenkonst presenteras för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc. Även Scenkonstbiennalen arrangeras av Scensverige i samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år. Biennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt internationella gästspel.

Internationella samarbeten


 

Dansens Hus är en av grundarna till ICE HOT Nordic Dance Platform, ett nordiskt samarbetsprojekt med ambitionen att föra ut ett urval av den främsta nordiska samtida dansen i världen. Ice Hot får stöd av bland annat Konstnärsnämnden och Statens Kulturråd. Vartannat år arrangeras en gemensam plattform med ett konstnärligt program, utvalt av en nordisk jury.

Diverse Nordic Voice – Choreographic Initiative (DNVCI)

Diverse Nordic voice är ett mentorskapsprogram för att stödja konstnärlig utveckling av en mångfald av koreografiska uttryck i Norden. Det tvååriga programmet arrangeras av tre ledande dansinstitutioner i Norden: Dansens Hus, Island Dance Company och CODA Oslo International Dance Festival.

För att läsa mer, klicka här

 

 

Dansens Hus är en av grundarna till European Dance House Network (EDN) och är alltjämt en central part i nätverket. EDN består av 36 av Europas ledande hus för samtida dans och ska stärka konstnärernas arbetsmöjligheter, utveckla publikarbete och skapa samarbetsmodeller för internationellt och interkulturellt arbete.

Dansens Hus är programläggande partner i Aerowaves Plattformen erbjuder en internationell scen för nyetablerade koreografer. Varje år väljer Aerowaves 41 samarbetspartners ut 20 danskonstnärer till ”The Aerowaves 20”. En gång om året arrangerar Aerowaves festivalen Spring Forward i någon europeisk stad. Via Dance across Europe presenteras 20 nyetablerade koreografer på scener hos plattformens medlemmar.

 

ISPA är ett nätverk vars syfte är att stödja scenkonsten. Den internationella plattformen för erfarenhetsutbyte och nätverkande inom scenkonsten arrangerar två sammankomster om året.