Konsten och katastrofen

Vad händer med konsten i en pandemi? professor Misse Wester om konsten och katastrofen.

Vilken sorts konst vänder vi oss till när vi känner oss hotade? Misse Wester är disputerad i psykologi och har tidigare varit verksam vid KTH i Stockholm och FOI. Idag är hon professor på Lunds Universitets avdelning för riskhantering och samhällssäkerhet. I sin forskning fokuserar hon har bland annat på människor agerar i risk- eller hotfyllda situationer.

Intervju gjord av Andrea Redmer, Dansens Hus. 2020-09-28

misse wester