Foto Tale Hendnes 2023 83 Copy 2 (1)

When the bleeding stops av koreografen Lovísa Ósk Gunnarsdóttir berör den tystnad och tabu som omger klimakteriet,  såväl som personliga erfarenheter av åldrande. Föreställningenr gestaltar en värld av sårbarhet, skam, empati och humor. Med hjälp av dans skapas en dialog om det man helst inte ska prata om. 

Deltagandet börjar i slutet av augusti och äger initialt rum online. Projektet inleds med ett personligt utbyte tillsammans med koreografen där hon förklarar sin process. Därefter bjuds du in att dansa på egen hand i ditt vardagsrum – precis hur du vill. Under projektets gång filmar du din dans och i samråd med dig kan delar av filmerna visas i föreställningen. Du är även inbjuden att delta i föreställningen och framträda på Dansens hus scen. Projektspråket är engelska och ett arvode utgår för deltaga i projektet och på scen. 

I projektet deltar du  även i en workshop på Dansens hus Elverket tisdagen den 29 oktober klockan 17:00-21:00. Föreställningarna äger rum: torsdagen den 31 oktober klockan 19:00 och fredagen 1 november klockan 19:00. 

Anmäl dig här och skriv kort varför du vill delta här 

Läs mer om Lovisa och When the bleeding stops här

Sista anmälningsdag den 31/7