Konstnärlig ledare

Dansens Hus och jag har vandrat tillsammans sedan januari 2014 - i full fart framåt! Under de senaste åren har vår omvärld förändras snabbt på alla plan inklusive vår egen kulturscen. Vi på Dansens Hus möter vår omvärld dagligen - och vet att den bjuder på många spännande utmaningar - inte minst att utveckla vårt uppdrag som Sveriges största gästspelscen för dans.


För mig är det vitalt att för en bred publik manifestera hur angeläget Dansens Hus är för den samtida dansen. Jag är oerhört stolt över den fantastiska expertis och erfarenhet som finns i huset. Det är en sån kraft som möter kompanier dagligen hos oss.

Dansens Hus har ett viktigt uppdrag i att genom sin repertoar förnya och utveckla dansen som konstform och att vara ett nav för dansen i Sverige.

Men – om vi vill dela vår upplevelse av och kunskap om dans – vem ska vi specifikt rikta in oss på? Vem borde upptäcka rörelsen som ett verktyg att förstå den konkreta kroppen men också ge tankar för att bredda livet, se världen?

Att välja att öppna upp huset för en redan intresserad publik, men också för nyfikna förstagångsnjutare är inte bara angeläget, utan nödvändigt. Vi ska vara en del av den konstnärliga friheten, vi ska främja den konstnärliga kvalitén och självklart främja delaktighet och mångfald. Vi prioriterar alltid mötet mellan publiken och den samtida dansen.

Varmt välkommen till hela världens Dansens Hus!

Annelie Gardell
Teaterchef