Programläggning och residens


Dansens Hus är en nationell och internationell gästspelsscen med två scener för publik verksamhet och två Studios för residens.För programläggning och residens ansvarar konstnärlig ledare/teaterchef tillsammans med Dansens Hus programrådet. Programrådet består, utöver konstnärlig ledare/teaterchef, av Dansens Hus producenter och sedan 2020 ingår även två externa medlemmar med kompetens inom samtida dans.

Dansens Hus programråd är uppsökande i sitt arbete och målet är att skapa hållbara och långsiktiga relationer till både Sverigebaserade konstnärer och internationella kompanier och koreografer. Urvalet till Dansens Hus residens sker genom samma process. För att danskonstnärer ska kunna utveckla sina konstnärskap ger vi koreografer och dansare möjlighet att t ex utforska en idé eller ta sin produktion till publikt möte hos oss genom residens i våra Studios och/eller på våra scener.

Urvalet av gästspel och residens baseras på konstnärlig kvalitet och olika tvärsektoriella perspektiv. Diskussionen om programläggning väger aspekter som t ex demokratifrågor, intressanta konstnärskap, demografi, representation, verkets angelägenhet och husets möjlighet att utveckla danskonsten in och löper parallellt.

Som Sveriges största gästspelsscen för samtida dans är vi medvetna om den viktiga ställning vi har i dansens infrastruktur. Genom att visa internationella och nationella gästspel på våra scener skapar vi en mötesplats för konstformen och dess utövare. För att hela tiden driva danskonstens utveckling framåt förbättrar och stärker vi kontinuerligt de processer som kringgärdar ett gästspel eller ett residens.

ad