Residens

Residens för utforskande och utvecklande av danskonsten

Dansens Hus bedriver sedan våren 2009 ett residensprogram för att erbjuda möjlighet att vidareutveckla och fördjupa konstnärliga idéer och projekt. Ansökan är öppen för alla som på något sätt är aktiva inom danskonsten så som koreografer, dansare, bildkonstnärer, filmare, skribenter, producenter, projektledare etc. Residens kan sökas av både nya och etablerade i branschen, nationellt och internationellt verksamma. Såväl undersökande och utvecklande som produktionsinriktade förslag välkomnas.

Dansens Hus önskar finna och förmedla nya vägar till samarbeten och har ambitionen att verksamhetens nationella och internationella nätverk ska vara till fördel för fler aktörer inom dansfältet, inte minst för residensinnehavare.

Antagna till Residens våren 2014

Mirko Guido
Disa Krossness & Erika Pekula

Jenni Kivelä

Residensprojekt kan innefatta publika arrangemang så som seminarier, diskussioner, utställningar, filmvisningar, work in progress- presentationer osv.

Exempel på stöd som kan beviljatid i dansstudio eller i black box/Dansens Hus lilla scen

  • tillgång till teknisk utrustning och hjälp från teknisk personal
  • tillgång till kontor med arbetsplats, telefon, Internet och skrivare
  • råd om projektkoordinering, marknadsföring, säljstrategier m m
  • externt mentorskap
  • ekonomiskt stöd för att genomföra föreläsningar, workshops el. liknande

Lönekostnader är ej inkluderade i residensprogrammet.