Dansens Hus och den pågående pandemin

Dansens Hus och den pågående pandemin.

Ditt perspektiv är ovärderligt för oss i hur vi går vidare i denna utmanande period. Hjälp oss genom att besvara vår enkät. Den består av 4 delar:

  • – Vem är du? 
  • – kultur i omvärlden
  • – dina åsikter om hur Dansens Hus hanterat coronapandemin
  • – din inställning till digitalt innehåll. 

Enkäten är helt anonym, och även om vi gärna ser att du svarar på så många frågor som möjligt, är det upp till dig hur många du svarar på.  Hela enkäten tar max 10 min att slutföra. 

ad