100% KOLL PÅ VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR

Vi uppdaterar våra notiser. Under hösten har vi provkört ett notissystem där du kan få snabb och mer riktad info vad som händer med våra föreställningar och i vårt hus. Feedbacken har varit mycket god. Därför utvecklar vi detta och erbjuder dig nu möjligheten att ha full koll på våra föreställningar, biljetter och den övriga verksamheten.

ad