Bild ur workshop under exChange Perspectives 2015. Foto: Jose Figueroa

15:00–16:15 på DOCH

Diskussion och reflektion:
Hur utbildar vi i dans?

Under ledning av DOCH hålls ett interaktivt samtal där danspraktik, utbildning, tid och jämlikhet berörs.

Hösten 2017 startades för första gången kursen ”Variationer av funktioner och koreografi” på DOCH. Kursen vände sig till danskonstnärer med eller utan funktionsvariation. På kursen undervisade bland annat Claire Cunningham, som är en av Storbritanniens mest hyllade och internationellt ansedda självidentifierade funktionsnedsatta konstnärer (som medverkade på exChange Perspectives 2015 och även gästade Dansens Hus våren 2016), samt Anna Grip som är lektor i dans och Linda Adami, adjunkt i improvisation och interpretation. Kursen gav deltagarna möjlighet att utveckla sitt koreografiska arbete med kroppen som utgångspunkt. Dessutom ingick att problematisera och reflektera kring den funktionella kroppen i dans och koreografi.

Om SKH och DOCH
Stockholms konstnärliga högskola startade 2014 då DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola gick samman. Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Läs mer på skolans hemsida.