Bild från föreställningen 'The Manchild Research' av Carl Olof Berg. Foto: Chrisander Brun

kl 11.45–12.15 på Dansens Hus Lilla scen

Föreläsning:
Curating for WHO? Del 2

Roberto Casarotto konstnärlig ledare för CSC – Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa (ITA). Hur kan ett inkluderande perspektiv på kropp och koreografi utveckla den samtida dansens möjligheter, idag och i framtiden? Hur tillgängliggör vi dansscenerna för allt flera? Erfarenheter av möten med publik i samband med projektet DANCE WELL- Movement research for Parkinson.

Roberto Casarotto

Sedan 2006 är Roberto Casarotto chef och konstnärlig ledare för italienska Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa (CSC) och Operaestate Festival Veneto. Han är även biträdande direktör för nätverket Aerowaves samt styrelsemedlem i EDN European Dancehouse Network.

För närvarande är Casarotto involverad i flera internationella projekt med stöd av EU- kommissionen, inom vilka han utvecklar initiativ med inriktning på att stötta konstnärlig forskning, mobilitet, konstnärers utveckling och publikt engagemang inom dansfältet. Utöver detta är Casarotto den italienska initiativtagaren till DANCE WELL- Movement research for Parkinson, ett projekt inriktat på att utveckla konstnärliga praktiker och forskning kring den påverkan som danspraktik har på människor som lever med Parkinsons sjukdom. Han är upphovsman till en bok av L’Epos, i Dance forward/Dance for word serien som publicerades 2009 av Nigel Charnock, och sedan januari 2015 är han konstnärlig ledare för Balletto di Roma.

Centro per la Scena Contemporanea är ett dynamiskt danshus, dedikerat till utveckling av samtida danskultur och skapande. Det är ett residenscenter för konstnärer och danskompanier där dessa kan utveckla sina experiment och forskningsprojekt, en plats för research och konstnärlig utveckling, en plattform för presentation av nationella och internationella verk, ett forum för utbyte kring diskurs, kritisk reflektion och idéer såväl konstnärer emellan som i möte med allmänheten och lokalbefolkningen, samt en ram för installationer, site-specifika verk och andra interdisciplinära projekt.