Hur inkluderande är dansutbildningar idag?

How inclusive is dance education today?

ad