Foto från en workshop för barn med kompaniet Spinn. Foto: Maja Blomqvist

16:30–17:30 på DOCH

Panelsamtal:
Inkluderande dansverksamhet för barn och unga

Ett samtal om erfarenheter och möjligheter att skapa dansverksamhet för barn och unga där alla har möjlighet att delta i danspraktiker på samma villkor.

Deltagare: 

Sophia Alexandersson, verksamhetschef & konstnärlig ledare Share Music*
Sophia Alexandersson är grundare, verksamhetschef och konstnärlig ledare för Share Music & Performing Arts. Med en bakgrund som musiker och pedagog, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Guildhall School of Music and Drama i London, har hon ett starkt engagemang för allas rätt till kulturutövande. Alexandersson har stor erfarenhet som projektledare i både nationella och internationella projekt och en unik kunskap om inkluderande scenkonst. Läs mer på www.sharemusic.se


Anna Bergström, projektledare för SpinnVäxa/SpinnUnga
Anna Bergström är samtida dansare med en bakgrund i performance, talteater och fysisk teater. Bergström arbetar med Danskompaniet Spinn som dansare och projektledare för SpinnVäxa/SpinnUnga. Målet med ungdomsverksamheten är att den ska vara tillgänglig för alla, i åldersgrupperna 3-15, oavsett om en har en funktionsnedsättning eller inte. Där en del ser begränsningar ser SpinnVäxa/SpinnUnga bortom detta och ser funktionsmöjligheter istället för funktionshinder.  Bergström har även arbetat med Candoco Dance Company, The People Pile, Not Quite, och koreografen Eva Ingemarsson, Frauke Requardt, Benedikte Esperi mfl.  Läs mer på www.danskompanietspinn.se


Malin Aghed, journalist, lärare och kulturaktivist
Malin Aghed är journalist på hållbarhetstidningen Camino, teater- och musiklärare, kulturaktivist och tidigare utvecklingsledare för El Sistema Sverige under sex år. Hon har arbetat mycket i särskola och med olika inkluderande kulturprojekt, till exempel nu rullande kulturskoleråds-initierade mentorsprojektet I Dina Skor. Hon funderar mycket på tillgänglighet eller brist på densamma, och det arbete som behöver göras för att kulturen ska tillhöra alla:

”Det är dags att sätta flaggan på ny planet i en modern kulturvärld. Infrastrukturen dit måste vi bygga tillsammans. Barn är inte ett gåtfullt folk i ett främmande land, inte mer än vad vi vuxna är. Inte barn med funktionsvariationer heller. Men de behöver beredas plats, och det kan bara vi vuxna ansvara för. Ibland behöver vi byta skor och dansa en svängom.”


Petra Frank (moderator)
Petra Frank är dekan vid DOCH Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola.Hennes bakgrund innefattar pedagogiska, konstnärliga och terapeutiska perspektiv och hon har lång erfarenhet av arbete med utbildning och lärande samt av att driva och leda utvecklingsprojekt. Frank är utbildad vid dåvarande Danshögskolans koreografutbildning och startade Södra Latins gymnasiums 3-åriga estetiska program med dansinriktning.