Dansens Hus & Röda Korset

Dansens Hus samarbetar med Svenska Röda Korset i ett projekt som heter "Frivillighet för delaktighet". Här får asylsökande personer komma till Dansens Hus för att gå på ett antal dansföreställningar. 


Flera områden kring våra storstäder präglas av utanförskap och segregation. Idag kan vi se en tydlig gräns mellan grupper som inkluderas i samhället och de som exkluderas. I många förorter upplever en del invånare att de inte känner sig som en del av det svenska samhället. Därför har vi valt att samarbeta med Röda Korset och projektet ”Frivillighet för delaktighet”.

Under 2016 har gruppen bjudits in till våra föreställningar och sett bland annat Badke av les ballets C de la BMari Carrascos  Ready Ready samt Christian Rizzos D’après une histoire vraie. Vi har även ordnat workshops för dessa grupper där ca 20 deltagare och en danspedagog arbetat ihop. Den 30 jan och 6 februari samlades vi  på Lilla scen för att bekanta oss med rörelse tillsammans med koreografen Mari Carrasco och dansarna.

Projektet sker i samarbete med Frivillighet för delaktighet, Röda Korset med stöd av Stockholms läns landsting & Stockholms stad.

Foto: José Figueroa