Viktoria Walldin

Viktoria tillträdde som ledamot i Dansens Hus styrelse våren 2021.

Jag är socialantropolog och jobbar med sociala och kulturella aspekter av arkitektur och stadsutveckling. Detta gör jag på byrån White arkitekter där jag även är partner. Mitt jobb och min passion är att skapa jämlika, tillgängliga normkreativa, demokratiska miljöer där brukarens beteende och behov står i fokus.

Kultur är en viktig del av stadsutveckling och vi behöver jobba aktivt med att säkerställa att det finns rum för kultur och kreativitet i våra städer. Jag är övertygad om att kultur kan vara en drivande faktor i stadsutveckling och om inte en motpart så en medspelare till marknadsdriven utveckling.

Jag ser nu en fantastisk möjlighet att praktiskt utveckla och realisera denna passion tillsammans med Dansens Hus. Tack för det.

Foto: Anders Bobert

Viktoria Foto Anders Bobert