Tid för transformation

Grå himmel, karg jord. Men där under en rörelse. Stillsamt sökande. En transformation. En metamorfos i vardande.

Låt mars bli en månad som tar dig på djupet!

Vi söker nya insikter, nya idéer – och ger dig en mars där vi samlat konstnärskap som valt att gå på djupet. Som ger dig en möjlighet att vända blicken inåt, mot dig själv, mot jaget och mot det som komma skall.

Passa på!

Välj tre av månadens föreställningar så ger vid dig 30% rabatt på totalsumman.
Gäller på ordinarie pris, endast nyköp!

ad