Om URBAN CONNECTION!

2019 blir Urban Connection tonåring! Allt startade för 13 år sedan, och genom åren har grupper såsom Les Twins , Unruly Ghal, JUCK och Black Blanc Beur uppträtt på festivalen


Urban Connection arrangeras av Dansens Hus och urvalet till festivalen sker till största delen i dialog med utövare inom fältet.

Till årets festival har en referensgrupp som består av Alexander Dam, Tarika Wahlberg, Emelie Enlund, Fanni Ijäs och Viktor Fröjd samarbetat med Dansens Hus konstnärliga ledning och varit ett bollplank kring utformningen av festivalen.

Under hösten utlystes en open call där utövare fick skicka in sina förslag till festivalen.

En jurygrupp bestående av Anna Näsström, Andreas Barison Sanchez, Mario Perez Amigo och Yeya Ekström valde ut två kompanier/koreografer som får möjlighet att tillsammans med Dansens Hus producera en fullskalig föreställning på vår Lilla scen.
Juryn valde också ut fyra grupper som kommer att visas i ett showcase-format under festivalen.

I år kommer battle-formatet tillbaka in i festivalprogrammet. Battledagen projektleds av Viktor Fröjd och David Rigo.

FRÅGOR?

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon som är inblandad i festivalen, hör av dig till Dansens Hus projektledare för Urban Connection:
Maria Ghannouchi Härenstam
E-post: maria.harenstam@dansenshus.se