Resistance - necessary, disturbing and part of art?

Anna Holmström, Viktor Fröjd, both choreographers, and dancer Yared Cederlund in conversation.

I ett samtal på Dansens Hus Stora scen diskuterar Anna Holmström och Viktor Fröjd, båda koreografer, tillsammans med dansaren Yared Cederlund om hur det är att arbeta i ett residens, vad som krävs för att låta processerna ta plats och hur att arbeta i grupp skapar en specifik dynamik.

Moderator: Andrea Redmer.

Samtalet går att se på Vimeo. 

Screenshot Resistance