28–31 oktober 2020

Gunilla Heilborn & Pieter Ampe (SWE/BEL) Give It Some Time

En långsam kollision mellan belgiske dansaren/koreografen Pieter Ampe och svenska koreografen/filmaren Gunilla Heilborn.Pieter började dansa på familjefester som barn.
Gunilla på tonårsdiskoteket Bobbadilla i Stockholm.
Pieter känner sig rastlös, upptagen av kamp, intimitet och sexuell utforskning.
Gunilla är besatt av att läsa, vandra och allt som rör Ryssland.
Pieter använder sitt eget liv, kärlek och kamp som bas för sitt konstnärliga arbete.
Gunilla har alltid föredragit att använda sig av externa källor som inspiration för sina projekt; alltifrån Katarina den stora och Virginia Woolf till Londons taxichaufförers ofattbara skicklighet att navigera genom staden.

Pieter och Gunilla använder sig nu av sina olikheter när de tillsammans arbetar fram en föreställning som visserligen utgår från dem själva, men som med största sannolikhet också kommer att handla om vänlighet, gamla målningar, åldrande, känslan av misslyckande och det omöjliga begreppet tid.

Titeln Give it Some Time visade sig på ett nästan profetiskt sätt stämma in på den samtid vi befinner oss i nu. Ständigt kullkastade planeringar har lett till att Pieter Ampes fysiska medverkan i höstens turné tar sig en annan form. Han kommer att ersättas av en stand-in, komplett med skägg och passande dansförmågor. Ingenting kan stoppa Pieter och Gunilla och de skapar fortfarande föreställningen tillsammans och enligt dem öppnar denna oförutsedda situation upp för helt nya humoristiska grepp som de längtar efter att ta tag i.