Dansens Hus Fasad2

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett mejl till [email protected]. Viktigt är att ange ditt samtycke i mejlet så att vi kan svara dig.

När du har lämnat dina personuppgifter hos oss kommer Dansens Hus att använda dessa i olika sammanhang som rör vår verksamhet såsom delning av riktad information, tävlingsmoment samt inbjudningar kopplade till vår verksamhet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, bild, köphistorik et cetera. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet, leverera de tjänster vi tillhandahåller och uppfylla de krav vi har på oss gentemot våra bidragsgivare. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av vår webbplats och för att nå dig med mer relevant information och reklam om våra föreställningar. Här följer exempel på olika ändamål:

  • För att tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till.
  • Förbättra och anpassa vår kommunikation.
  • Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som Dansens Hus bland annat har från Regeringen och Kulturdepartementet
  • Följa upp och utveckla vår verksamhet och vårt utbud.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för nyhetsbrev och utskick, använder vår webbplats, anmäler dig till våra aktiviteter, köper biljetter till våra evenemang eller kontaktar oss per telefon, mejl eller via personlig kontakt med vår biljettkassa.

Hur använder vi cookies?
Vår webbplats använder endast funktionella (strikt nödvändiga) cookies. Vi använder inga trackers, pixlar eller liknande teknologier för spårning från tredje part.

Analys av webbtrafik
När du besöker vår webbplats lagrar vi uppgifter om den webbplats som du besökte oss från, de delar av vår webbplats som du besöker, datum och varaktighet för ditt besök, din anonymiserade IP-adress, information från den enhet (enhetstyp, operativsystem, skärmupplösning, språk, land du befinner dig i och webbläsartyp) som du använde under ditt besök, med mera. Vi behandlar dessa användningsuppgifter i Matomo Analytics för statistiska ändamål, för att förbättra vår webbplats och för att upptäcka och förhindra eventuellt missbruk. Uppgifterna lagras endast på vår server och delas inte med någon tredje part.

Avstå från webbanalys

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Dansens Hus genom att kontakta oss via [email protected]. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. Har du ett konto på Ticketmaster kan du även där granska, ändra och ta bort dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och gentemot de krav vi har på oss.

Personuppgifter (mejladress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?
Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Dansens Hus behandlar.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att Dansens Hus behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Dansens Hus behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål

I vissa fall kan Dansens Hus behöva spara information om just de personer som inte vill ha information för att säkerställa att de inte får information. Detta beror på begränsningar i våra olika system.

Ditt samtycke
Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.

Har du frågor om vår policy?
Denna Integritetspolicy uppdaterades den 10 maj 2023. Dansens Hus kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida och om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Dansens Hus behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid maila dina frågor till [email protected].

Tack för ditt förtroende!