Om Dansens Hus

Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans.

Vi presenterar

…främst samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst. Här kan du se samtida kompanier och koreografer som har präglat de senaste decenniernas konstnärliga uttryck – och också de som kommer att göra det i framtiden.

Dessutom: är du nyfiken på ett kompani, en dansare eller ett speciellt ämne så bjuder vi självklart på mer! Vi arrangerar initierade seminarier, frågvisa föreläsningar, hands on-workshops, lekande barnaktiviteter och engagerande utställningar.

Vi är

Dansens Hus invigdes 1991 och ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i centrala Stockholm. Från och med januari 2023 pågår renovering av hela huset, Under renoveringen har Dansens Hus sin hemvist på Elverket på Östermalm.

Organisationen bildades 1989 som en stiftelse av de sju stiftarna Kungliga Operan, Riksteatern, GöteborgsOperan, Östgötateatern, Danscentrum, Dansmuseet och Skånes Dansteater.

Dansens Hus finansieras främst genom offentliga medel och får sina verksamhetsmedel tilldelade genom budgetpropositionen. Den andra stora bidragsgivaren är Stockholm stad.

Verksamheten bedrivs normalt i gamla Folkets hus i Stockholm på dess två scener Lilla och Stora scenen men sedan 2021 även på Elverket, där nu verksamheten är samlad medan Folkets hus renoveras. Stora scenen har en kapacitet på totalt 782 personer varav plats för 8 rullstolar med 8 följeslagare. Lilla scenen har en publikkapacitet på 140 platser. Antal platser kommer vara de samma efter renoveringen. Elverket har 226 platser.