Vi presenterar

…främst samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst. Här kan du se samtida kompanier och koreografer som har präglat de senaste decenniernas konstnärliga uttryck samt de som kommer att göra det i framtiden.

Dessutom: är du nyfiken på ett kompani, en dansare eller ett speciellt ämne så bjuder vi självklart på mer! Vi arrangerar initierade seminarier, frågvisa föreläsningar, hands on-workshops, lekande barnaktiviteter och engagerande utställningar.

Vi är

Dansens Hus invigdes 1991 och ligger i Folkets Hus vid Norra Bantorget i centrala Stockholm. Från och med januari 2023 pågår renovering av hela huset och under renoveringen har Dansens Hus sin hemvist på Elverket på Östermalm.

Organisationen bildades 1989 som en stiftelse av de sju stiftarna Kungliga Operan, Riksteatern, GöteborgsOperan, Östgötateatern, Danscentrum, Dansmuseet och Skånes Dansteater.

Dansens Hus finansieras främst genom offentliga medel och får sina verksamhetsmedel tilldelade genom budgetpropositionen. Den andra stora bidragsgivaren är Stockholm stad.

Verksamheten bedrivs normalt på Folkets Hus i Stockholm. Där finns två scener: Lilla och Stora scenen. Sedan 2021 finns Dansens Hus verksamhet även på Elverket, Östermalm, där verksamheten nu är samlad medan Folkets Hus renoveras. Dansens Hus har även ett antal så kallade c/o scener under renoveringsperioden, bland annat Bonniers Konsthall, Husby Ishall och Accelerator.

Stora scenen i Folkets Hus har en kapacitet på totalt 782 personer varav plats för 8 rullstolar med 8 följeslagare. Lilla scenen har en publikkapacitet på 140 platser. Antal platser kommer vara de samma efter renoveringen. Elverket har 226 platser.