En fördjupning som skulle öka möjligheterna för produktionernas kvaliteter, turnémöjligheter och finansiering. Dansens Hus är övertygade om att när koreografer och danskonstnärer ges längre tidsramar och förbättrade produktionsprocesser så ges både möjligheter till fler speltillfällen och möten med nya publiker.  

I en fördjupad samproduktion stäcker sig samarbetet över tre år där det i perioden genomförs två samproduktioner.  Dansens Hus erbjuder även arvoderade tekniska produktionsresidens via open call.  

Här får Sverigebaserade koreografer och scenkonstnärer möjlighet att under tre veckor arbeta med sitt konstnärliga projekt. Perioden består av en vecka i studio och två veckor i ett scenrum tillsammans med ett tekniskt team från Dansens Hus.  

Det tekniska residenset kan antingen användas i slutprocessen av ett nytt verk alternativt i ett tidigare skede under en kreativ process. Arbetet ska innefatta någon form av publik visning eller annan publik aktivitet. Den här typen av residens garanterar inte att produktionen visas som färdig föreställning inom Dansens Hus programläggning. 

Movers Signum är ett livestreamat format som sänds via Dansens Hus YouTube-kanal cirka två gånger per år. Formatet ger Sverigebaserade koreografer möjlighet att presentera sina respektive konstnärskap, sina praktiker och pågående processer inför både en programläggande publik i Sverige och internationellt samt för utbildningar, kritiker och andra aktörer och publik med dansfokus. Livesändningen består dels av en intervjudel, dels av en fysisk presentation av ett pågående konstnärligt arbete.  

Dansens Hus Movers Signum skapades för koreograferna som en digital exponeringsyta att vidga sina nätverksmöjligheter och i förlängningen utöka de kontaktytor som leder till framtida speltillfällen, fler publika möten samt samproduktioner.