Välkommen till Dansens Hus! Sveriges största gästspelsscen för dans.


Kulturen är idag viktigare än någonsin och vi jobbar för att hitta nya vägar där vi kan fylla på våra sinnen och kroppar med dans, konst och kulturupplevelser.

Hösten
2021

Ge bort en
upplevelse

Nu får vi
en tredje scen

Scenkonst med
omtanke

ad