Tillgänglighet

Information för dig med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga.

Rullstol

Entrén till Dansens Hus Elverkets biljettkassa och foajé är på markplan, med ingång från Linnégatan 69.

Rullstolsplats måste bokas via vår kundservice tel 08-508 990 90. Om du behöver ha en ledsagare med dig till föreställningen säger du till om det vid bokningen/köpet.

Rullator

Om du har rullator kan vi hjälpa dig att boka lättillgänglig plats. Kontakta kundservice tel 08-508 990 90. Rullatorn måste alltid parkeras på anvisad plats. Fråga våra foajévärdar på plats, så hjälper dom dig.

Tillgängliga toaletter

Toalett tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga finns på samma plan som ingången till foajén.

Hörhjälpmedel

I dagsläget finns inget system för hörhjälpmedel på Dansens Hus Elverket. Det är dock under utredning och ska komma.

Syntolkade föreställningar

På vissa föreställningar finns syntolk samt utrustning för syntolkning på plats. Kontakta kundtjänst för att höra om aktuella föreställningar finns inplanerade.

Digital tillgänglighet

Webbplatsen är utvecklad av digitalbyrån Conlumina enligt riktlinjerna WCAG 2.1 AA. Alla komponenter är designade enligt WAI-ARIA-mönstret och går att kontrollera via tangentbordet.

Ebba Witt Brattström och Philip Berlin på Elverket