Tillgänglighet

Rullstol

Entrén till Dansens Hus biljettkassa och foajé är på markplan, med ingång från Barnhusgatan 12-14. Hiss finns för att komma till salongerna (1 vån ned) eller kaféet (1 vån upp).
Mått 125×85 cm, max 4 personer och 400 kg.

Säg till att du har rullstol/rullator när du bokar din biljett så kan vi boka lättillgängliga platser i salongen. Rullstolsplatser bokas i vår biljettkassa. Om du behöver ha en ledsagare med dig till föreställningen säger du till om det vid bokningen/köpet. Om du inte vill sitta i din rullstol under föreställningen, prata med våra publikvärdar på plats som hjälper dig att parkera rullstolen/rullatorn på lämplig plats. På så sätt kan vi bättre tillgodose din och andras säkerhet vid eventuell utrymning.

Tillgängliga toaletter

Toalett tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga finns på samma plan som ingångarna till stora och lilla scenens salonger.

Innanför en separat avskiljande vägg har toaletten måtten 2,50 x 1,45 meter, väggar och golv har kontrasterande färger.

Hörhjälpmedel

Stora scenen, Lilla scenen är utrustade med IR-slingor. Du kan låna ett ”halsband” med fasthängd IR-mottagare. Detta ”halsband” är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten. IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna.

Syntolkade föreställningar

På vissa föreställningar finns syntolk samt utrustning för syntolkning på plats.

ad