Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för dans. Kulturen är idag viktigare än någonsin och vi jobbar för att hitta nya vägar där vi kan fylla på våra sinnen och kroppar med dans, konst och kulturupplevelser.

Intervju med
Johannes Öhman

Vi söker en
Belysningsmästare

Vilken föreställning
är du?

Scenkonst med
omtanke

ad