2-3 nov

Noah Hellwig Multiplex Realities

Verkligheten genom social och sensorisk erfarenhet.


Biljetter & info

Biljetterna släpps i oktober


Multiplex Realities är två en-till-en-föreställningar som arbetar med fantasi, sinnen och virtuell verklighetsteknik allt för att nå en upplevelse i flera perceptioner och av olika lager av verkligheten samtidigt.

Föreställningen är sensorisk upplevelse på social nivå under ett möte mellan utövande och publik.

Föreställningen fungerar både som en levande konstinstallation, eftersom handlingarna som händer inom stycket kan följas från en publik utanför, samtidigt som publiken upplever föreställningen i installationen.  Där kan du följa två kroppar i ett möte mellan dem och hur utvecklingen av detta möte förändrar kroppens fysikalitet.