25-26 mars 2020 (Stora Scenen)

Christian Rizzo (FRA) Une maison

Titta upp mot stjärnhimlen. Hundra billioner galaxer. Franske koreografen Christian Rizzo slår upp en spricka i universum och börjar mejsla fram … ett hus, ett rum, ett hem, en plats … befolkad av fjorton dansare - allt och alla i ständig förändring. 

Vad utgör ett hem för dig? Ett vackert hus, en stor trädgård, ett nyrenoverat kök eller dubbla carports? Eller är det kanske så att ett hus behöver fyllas med trygghet, social interaktion, mänsklig värme och en känsla av att ”höra till” för att bli ett hem?

Allkonstnären Christian Rizzo har en historia av att utforska elasticitet, tänjbarhet och spänning mellan kroppar och deras omgivning. Här har ”huset”, vars symbolik både härbärgerar begrepp kring innanför- och utanförskap, grupptillhörighet, rumsliga utrymmen med alla de rörelser som vanligtvis sker både innanför och utanför dess väggar, gett hans verk en mer abstrakt dimension.

I ett geometriskt bygge av månskensljus med den torra jorden utspridd över marken bygger de dansande kropparna långsamt det som kan kallas för ett hem. Beröring och utbyte mellan kropparna skapar en försiktig samhörighet – vad är nästa byggsten i samlivet?

Det kollektiva – en byggnad av attraktion och motstånd, av samspel och intimitet.

Till slut – ett maxat polyfont överflöd.