Residens 2022


Under hösten 2022 fortsätter Dansens Hus att erbjuda plats på Elverket och på Lilla scenen för tre längre tekniska produktionsresidens. Residensen ger Sverigebaserade koreografer eller scenkonstnärer möjlighet att under tre veckor arbeta med ett tekniskt team och befintlig scenteknik för att arbeta med ett konstnärligt projekt. Vi önskar att arbetet innefattar någon form av publik visning eller annan publik aktivitet. Residenset garanterar inte att produktionen visas på Dansens Hus. 

Det tekniska residenset kan användas dels för slutprocess av ett nytt verk, dels som ett konstnärligt labb för att utveckla nya idéer. Rummet på scenerna går att använda på olika sätt och behöver nödvändigtvis inte användas med utgångspunkt från scen och salong. Det går alltså att söka residens för projekt som är tänkta både för små och mellanstora scenrum. 

Residensperiod 1 är vecka: 31, 32 och 33 – 2022 

Residensperiod 2 är vecka: 40, 41 och 42 – 2022 

Residensperiod 3 är vecka: 45, 46 och 47 – 2022 

 
DANSENS HUS ERBJUDER: 

· Tre veckors tekniskt produktionsresidens på Elverket eller Lilla scenen vilket inkluderar 1 vecka för repetitioner eller labb i studio samt 2 veckor för tekniskt arbete med scenografi, ljus- och ljud på scenen tillsammans med tekniker från Dansens Hus team. 

· Produktionsmedel på 75 000 kronor som utbetalas mot faktura och en i förhand redovisad budget, teknisk specifikation och produktionsresidensplanering. 

 
ANSÖKNINGSKRAV: 

För att säkra goda förutsättningar för residenset ser vi gärna att sökande koreograf/scenkonstnär har en producent knuten till produktionen samt att övrig konstnärlig personal såsom ljus- och ljuddesigner är anlitad. 

I din ansökan vill vi ha: 

· En kortare produktionspresentation (max 2 A4) 

· Residensplanering/schema 

· Budgetupplägg 

· Premiärdatum (om det finns ett sådant inplanerat), lista på eventuella andra planerade speltillfällen (alternativt turnéplan) 

· Samlad kontaktlista och CV 

· 1–3 Arbetsprov från tidigare konstnärligt arbete i form av filmat material eller liknande. 

· Marknadsföringsbild, rörligt material i form av Youtube- och/eller Vimeoklipp, alternativt andra länkar (om detta finns) 
 
 
Skicka din ansökan senast 26 april 2022 till:[email protected] 

Ange vilken eller vilka perioder du ansöker till 

 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Katja Seitajoki, producent Dansens Hus, 
tel: 08 508 990 16 e-post: [email protected] 

ad