DANSNÄT SVERIGE

Via Dansnät Sverige turnerar uppemot 15 svenska och internationella grupper årligen. För att stärka dansens ställning och öka kunskapen om dans arrangeras även seminarier och utbildningsdagar.

 

Läs mer på www.dansnatsverige.se

Om Dansnät Sverige from Dansnät Sverige on Vimeo.

Dansnät Sverige logo