Diverse Nordic Voices

2019-2020 arrangerar Dansens hus det 2-årigt nordiska mentorskapsprogram för konstnärlig utveckling, med namnet Diverse Nordic Voice - Choreographic Initiative (DNVCI). Det är ett mentorskapsprogram för att stödja konstnärlig utveckling av en mångfald av koreografiska uttryck i Norden. 

Diverse Nordic Voice – Choreographic Initiative (DNVCI)

 

Programmet riktar sig till konstnärer som i sitt konstnärskap arbetar med frågor gällande tillgänglighet och/eller normkritik. Syftet är att skapa möjlighet för lärande och utveckling på professionell nivå för 6 danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer.

Det tvååriga programmet arrangeras av tre ledande dansinstitutioner i Norden:
Dansens HusIsland Dance Company och CODA Oslo International Dance Festival.

MÅLET MED PROGRAMMET?

  • Att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling på professionell nivå för 6 danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer.
  • Att göra dansfältet mera tillgängligt för en mångfald av kroppar med olika former, förutsättningar och funktionaliteter.
  • Att sprida den kunskap om konstnärliga processer och metoder vi undersökt och arbetat med för allmänheten.
  • Att stärka danskonstnärer med funktionsvariationer i Norden genom att synliggöar förebilder, skapa en arena för stöd och kunskapsutbyte och utveckla praktiker och metoder.

Mentorskapsprogrammet består av två delar:
1. Ett gemensamt program där alla deltagare medverkar bestående av workshops i konstnärligt arbete och praktiker, reflektion, samtal, möten och deltagande i en konferens och festivaler.
2. Individuell handledning som är skräddarsydd för varje danskonstnär och dennas specifika behov.

I december 2018 inleddes projektet med ett INTENSIVE LAB 1 I Reykjavik under Ice Hot Nordic Dance Platform. 2019 arrangerades INTENSIVE LAB 2 På Dansens Hus i Stockholm och INTENSIVE LAB 3 På CODA Oslo International Dance Festival.

Med stöd av:

Spinn Danskompani