Vill du delta i ett 2-årigt mentorskapsprogram för konstnärlig utveckling? Diverse Nordic Voice - Choreographic Initiative (DNVCI) är ett mentorskapsprogram för att stödja konstnärlig utveckling av en mångfald av koreografiska uttryck i Norden. Sök senast 17 augusti.


Det tvååriga programmet arrangeras av tre ledande dansinstitutioner i Norden: Dansens Hus, Island Dance Company och CODA Oslo International Dance Festival.

FÖR VEM?

Vi letar efter danskonstnärer som i sitt konstnärskap arbetar med frågor gällande tillgänglighet och/eller normkritik. Syftet är att skapa möjlighet för lärande och utveckling på professionell nivå för 6 danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer.

MÅLET MED PROGRAMMET?

  • Att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling på professionell nivå för 6 danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer.
  • Att göra dansfältet mera tillgängligt för en mångfald av kroppar med olika former, förutsättningar och funktionaliteter.
  • Att sprida den kunskap om konstnärliga processer och metoder vi undersökt och arbetat med för allmänheten.
  • Att stärka danskonstnärer med funktionsvariationer i Norden genom att synliggöar förebilder, skapa en arena för stöd och kunskapsutbyte och utveckla praktiker och metoder.

VAD ERBJUDER VI?

Mentorskapsprogrammet består av två delar:
1. Ett genemsamt program där alla deltagare medverkar betsående av workshops i konstnärligt arbete och praktiker, reflektion, samtal, möten och deltagande i en konferens och festivaler.
2. Individuell handledning som är skräddarsydd för varje danskonstnär och dennas specifika behov.

Det gemensamma programmet är obligatoriskt för alla deltagarna och består av:

2018  

12.-16. december                      INTENSIVE LAB 1 I Reykjavik under Ice Hot Nordic Dance Platform

2019

15.-18. april                                 INTENSIVE LAB 2 På Dansens Hus i Stockholm

17.-26. oktober                           INTENSIVE LAB 3 På CODA Oslo International Dance Festival

2020

Februari                                         Konferens på Dansens Hus i Stockholm

Oktober                                         Visning av konstnärligt arbete på CODA i Oslo

November                                    Visning av konstnärligt arbete på Iceland Dance Company på Island

 

HUR ANSÖKER DU?

För mera information och ansökan:
För norska danskonstnärer: Live Rosenvinge Jackson live@codadancefest.no
För svenska danskonstnärer: Katja Seitajoki katja.seitajoki@dansenshus.se
För isländska danskonstnärer: Ragnheiður Skúladóttir ragnheidur@id.is

Skicka ditt CV och skriv ett personligt brev på engelska, isländska, svenska eller norska. Brevet skall vara max 1 A4 och svara på frågorna:

  • Vad är ditt huvudsakliga konstnärliga intresse?
  • Varför vill du delta i mentorskapsprogrammet?
  • Vad kan du bidra med i programmet?
  • Vad tror du mentorskapsprogrammet kan ge dig?

Länkar till dokumentation av tidigare konstnärliga projekt är önskvärt men är inte nödvändiga.

DEADLINE: 17 augusti 2018

Beslutet om de valda konstnärerna görs 31 augusti.

DNVCI vill visa på en mångfald i samhället. Vi uppmuntrar sökande med olika bakgrunder vad gäller funktionalitet och förutsättningar, ålder, kön, sexuell läggning, religion och etnicitet att söka. Projektet ska vara tillgängligt för alla.

KRITERIER FÖR URVAL: Urval av danskonstnärer baseras på individuella konstnärliga intressen och på att skapa en bra gruppdynamik.

Med stöd av: