Eftersnack med Karina Sarkissova

Efter föreställningen den 1 december följer ett samtal mellan koreograf Mohammed Toukabri och Karina Sarkissova.

Karina Sarkissova är rysk-svensk koreograf och danskurator baserad i Stockholm. Hon examinerades 2012 från School for New Dance Development i Amsterdam (SNDO) och 2019 från Dutch Art Institute (DAI). Karina är medgrundare i höjden i Östberga, ett hus för konstnärlig produktion. Tillsammans med Pontus Pettersson kuratorer, organiserar och producerar hon festivalen My Wild Flag. Karinas praktik är dramaturgisk, koreografisk och kuratorisk; hon arbetar regelbundet med andra konstnärers arbeten och utvecklar koreografiska kontexter.

Karina Sarkissova is a Russian-Swedish choreographer and curator based in Stockholm,
graduated in 2012 at the School for New Dance Development in Amsterdam (SNDO) and in 2019 at Dutch Art Institute (DAI). Karina is a cofounder of höjden in Östberga, a house for artistic production. Karina is together with Pontus Pettersson curating the annual festival My Wild Flag. Karinas practice is dramaturgical, choreographic and curatorial; she is regularly working with other artists’ work and develops choreographic contexts.

ad