Sindri Runudde leder en fysisk introduktion i sin rörelsepraktik ”Centered Adventures”, som utgår från ett taktilt och audiellt perspektiv.

Duration

60 minutes

Deltagarna får prova praktiken fysiskt på scenen innan föreställningen.

Ta med oömma kläder som du kan röra dig i.