Ett produktionsresidens där Shirley Harthey Ubilla arbetar med ett nytt soloverk.

Shirley Harthey Ubilla är aktuell med nytt soloverk Yet Familiar. Hennes första solo, Abject of Desire (2018) blev en mörk föreställning där annanhet and blivande diskuterades genom det abjektala och det monstruösa  I kommande förställning fortsätter hon diskutera ras och lesbiskhet genom det abjektala men vill nu flytta blicken från det mörka och monstruösa till en romantisk sci-fi-värld där hennes framtida jag i form av en cyborg lever i en utopi där allt hon vill vara får plats.

I detta verk fortsätter hon sitt nära samarbete med Hanna Kisch där de tillsammans med det konstnärliga teamet vill undersöka abjektet i form av ”vulnerable instead of threatening” och ge publiken den pirrande känslan av att se en gestalt som är ”strange but yet familiar in a way”.

Participants

Sampoduktion

Dansens Hus