DANSNÄT SVERIGE

Dansens Hus är medlem i nätverket Dansnät Sverige. Tillsammans med tolv andra svenska arrangörer och ca 30 samarbetsparter samverkar nätverket kring att sprida och främja samtida dans i hela landet.

Via Dansnät Sverige turnerar uppemot 15 svenska och internationella grupper årligen. För att stärka dansens ställning och öka kunskapen om dans arrangeras även seminarier och utbildningsdagar.

Läs mer på www.dansnatsverige.se

Om Dansnät Sverige from Dansnät Sverige on Vimeo.